Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022

Έληξε η Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Εγγραφών (Ηλεκτρονικών) --> θα ακολουθήσει δυνατότητα Εγγραφής σε Ειδικότητες που δεν έχει συμπληρωθεί ο Μέγιστος Αριθμός ΣΠουδαστών ανά Ειδικότητα

 Σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.
ΕΛΗΞΕ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν με προτιμήσεις θα πρωτοκολληθούν και από αύριο 13-09-2022, θα μπορείτε να συνδεθείτε και να κατεβάσετε την αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου